Zmiany w Programie Prosument

Zmiany w Programie Prosument

Program Prosument to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji oze mająca na celu wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Opiera się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. Instrument skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł.

Czytaj więcej: Zmiany w Programie Prosument

Biomasa

Zarówno z punktu widzenia obecnego wykorzystania, jak i dostępnego potencjału biomasa stanowi najważniejszy zasób OZE w Polsce. W wielu przypadkach jej wykorzystanie jest na tyle tanie, że już teraz może konkurować z paliwami kopalnymi. Obecnie biomasa jest źródłem wykorzystywanym głównie do produkcji energii cieplnej w obiektach małej i średniej mocy w generacji rozproszonej (indywidualne piece, lokalne kotłownie) oraz do produkcji energii elektrycznej w kondensacyjnych kotłach węglowych elektrociepłowni dużych mocy w procesie współspalania.

Czytaj więcej: Biomasa

Małoskalowe technologie generacji rozproszonej

Generacja rozproszona jest niejednokrotnie kojarzona z pojęciem odnawialnych źródeł energii. Wynika to z faktu, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest w większości zaliczane do generacji rozproszonej. Jednak nie należy zawężać pojęcia generacji rozproszonej tylko do energetyki odnawialnej. Generacja rozproszona to również źródła wytwórcze wykorzystujące paliwa konwencjonalne, głównie kogeneracyjne (cogeneration – combined heat and power –CHP) wytwarzające energię elektryczną i ciepło.

Czytaj więcej: Małoskalowe technologie generacji rozproszonej

Więcej artykułów…

  1. Projekt nowej ustawy o OZE

Rejestracja i logowanie

Realizacja:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Finansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partner:

CASE Doradcy Sp. z o.o.
CASE Doradcy Sp. z o.o.