Projekt nowej ustawy o OZE

Odnawialne źródła energii (OZE) to jeden z priorytetów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Jednym z jej celów jest 20-proc. udział OZE w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy - średnio 15,5 proc. Źródła odnawialne w chwili obecnej są droższe od konwencjonalnych, i aby umożliwić ich rozwój niezbędne jest wsparcie (dotacje).
Sejm RP 20 lutego br. przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) a Prezydent ją podpisał. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Czytaj więcej: Projekt nowej ustawy o OZE

Rejestracja i logowanie

Realizacja:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Finansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partner:

CASE Doradcy Sp. z o.o.
CASE Doradcy Sp. z o.o.