Dofinansowanie dla samorządów do instalacji OZE

Dofinansowanie dla samorządów do instalacji OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać od sierpnia br.
Dofinansowanie z NFOŚiGW mogą uzyskać przedsięwzięcia, które związane są z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Jest to 6 rodzajów mikroinstalacji: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne.

Beneficjentami konkursu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki lub stowarzyszenia
  • spółki prawa handlowego, w których jst posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach.

Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a także wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.
W ramach naboru przeznaczono 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym:

  • w formie dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
  • w formie pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku (na pozostałe koszty kwalifikowane).

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Więcej informacji:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow-2015/

Rejestracja i logowanie

Realizacja:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Finansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partner:

CASE Doradcy Sp. z o.o.
CASE Doradcy Sp. z o.o.