Ogólnopolska Konferencja "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce" 20 maja 2016 r.

W dniu 20 maja 2016 r. w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
przy ul. Rejtana 16 obradowała Ogólnopolska Konferencja nt. "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce". Konferencja została zorganizowana przez
Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie wraz z CASE-Doradcy Sp. z o.o.

Czytaj więcej: Ogólnopolska Konferencja "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce" 20 maja 2016...

Konkurs „ENERGETYKA ROZPROSZONA GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO NA TERENACH NISKOZURBANIZOWANYCH”

Od 20 maja w budynku Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 można oglądać wystawę prac fotograficznych przesłanych na konkurs organizowany w ramach realizacji projektu „ENERGETYKA ROZPROSZONA GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO NA TERENACH NISKOZURBANIZOWANYCH” dofinansowanego z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Czytaj więcej: Konkurs „ENERGETYKA ROZPROSZONA GWARANTEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO NA TERENACH...

Ogólnopolska Konferencja "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce"

Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzadzania w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjątkowym przedsięwzięciu:

Ogólnopolskiej Konferencji "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce"
20 maja 2016 r. o godz. 10.00, Warszawa ul. Rejtana 16

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik

Czytaj więcej: Ogólnopolska Konferencja "Szanse i bariery rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce"

Senat przyjął poprawki do nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii opóźnia o pół roku wejście w życie kluczowej części ustawy o OZE regulującej m.in. system wsparcia dla najmniejszych "zielonych" źródeł i kwestii aukcji. Przyjęte poprawki zakładają m.in. utrzymanie daty wejścia w życie przepisów umożliwiających prosumentom korzystanie z półrocznego okresu rozliczeniowego, a także przesądzają, że nowe zasady uzyskiwania świadectw pochodzenia energii z OZE będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Czytaj więcej: Senat przyjął poprawki do nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Rejestracja i logowanie

Realizacja:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Finansowanie:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partner:

CASE Doradcy Sp. z o.o.
CASE Doradcy Sp. z o.o.